O czym warto pamiętać przy pożyczce?

Kategorie: 

Już do kilku lat sektor pozabankowy w Polsce intensywnie się rozwija, co związane jest z coraz większym zainteresowaniem tzw. pożyczkami chwilówkami. Ponieważ z roku na rok przybywa osób ubiegających się o pożyczkę, adekwatnie wzrasta też ilość instytucji finansowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawo udzielania pożyczek przysługuje zarówno bankom, jak i instytucjom finansowym z sektora pozabankowego. Mimo że ogólne zasady udzielania pożyczek zostały określone odpowiednimi przepisami, procedura postępowania w tej kwestii inaczej przebiega w bankach, a inaczej w instytucjach pozabankowych. Ze względu na ograniczone formalności i stosunkowo szybki proces decyzyjny, coraz więcej osób korzysta z oferty pożyczkowej sektora pozabankowego. O czym więc warto pamiętać, decydując się na pożyczkę?

Rejestr Firm Pożyczkowych

Konsumenci sektora pozabankowego mają możliwość weryfikacji wiarygodności określonej instytucji finansowej na podstawie informacji zawartych w specjalnym Rejestrze Firm Pożyczkowych, utworzonym przez Związek Firm Pożyczkowych (ZFP). W rejestrze zostały ujęte wszystkie ogólnopolskie firmy prowadzące działalność pożyczkową, przy czym znajdują się w nim wyłącznie instytucje, których działalność została dokładnie sprawdzona. Firmy, nie spełniające określonych wymogów dotyczących wiarygodności prowadzonej działalności, nie są uwzględniane w rejestrze.

Umowa pożyczki

Pożyczka przyznawana jest na podstawie umowy, w której zawarte są szczegółowe informacje nie tylko o kwocie przyznawanych środków pieniężnych. W umowie są również ujęte takie kwestie, jak termin spłaty, kwota spłaty, konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zawsze więc należy dokładnie przeczytać umowę, a w przypadku wątpliwości zapytać o szczegóły przedstawiciela danej firmy, który wyjaśni wszelkie kwestie.

Oferta pożyczki

Jak wiele na rynku instytucji pozabankowych, tak wiele ofert pożyczek. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji zawsze należy dokładnie zastanowić się, która oferta jest najbardziej odpowiednia. Warto też porównać oferty poszczególnych instytucji, aby wybrać tą, która odpowiada indywidualnym potrzebom, a jednocześnie jest adekwatna do możliwości finansowych.

Termin spłaty

Decydując się na pożyczkę, należy pamiętać o terminowej spłacie. Przekroczenie terminu może wiązać się z koniecznością płacenia odsetek, podczas gdy zawsze istnieje możliwość prolongaty terminu spłaty. W takich sytuacjach należy wcześniej zgłosić brak możliwości terminowej spłaty, w celu zmiany ustalonego terminu.

Źródło informacji: https://www.mini-credit.pl