Outplacement po polsku, czyli zwolnienia monitorowane

Kategorie: 
Outplacement po polsku, czyli zwolnienia monitorowane

29 proc. pracodawców planuje w 2012 r. redukcję zatrudnienia wynika z badan przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison. Część z tych zwolnień obejmie swym zasięgiem większe grupy pracowników.

Zwolnienie monitorowane obliguje pracodawcę do tego, aby w szczególny sposób zadbał o pracowników, których stanowiska zostaną zlikwidowane.

Kiedy ma miejsce zwolnienie monitorowane?

Outplacement, czyli po prostu zwolnienie monitorowane ma miejsce wówczas, gdy pracodawca planuje zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy.

W takiej sytuacji jest on zobowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

  • pośrednictwa pracy;
  • poradnictwa zawodowego;
  • szkoleń;
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Program może być realizowany zarówno przez powiatowy urząd pracy, jak też agencję zatrudnienia czy instytucję szkoleniową.

Outplacement w praktyce

Zwalniani pracownicy powinni być więc poinformowani o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Taka wiedza jest im niezbędna do tego, aby móc się na nim odnaleźć – informuje Agnieszka Jastrzębska, konsultantka Zielonej Linii, czyli infolinii urzędu pracy.

- Ostatnio odebrałam telefon od klienta, który dzwonił z Warszawy, tuż po nowym roku, uprzedzając od razu, że nie tylko on zamierza się wkrótce zarejestrować w urzędzie pracy. Jego firma zaczynała bowiem wdrażać system zwolnień monitorowanych. Obawiam się, że takich telefonów w tym roku może być więcej – dodaje pani Agnieszka.

Zwalniani pracownicy, zwłaszcza, jeśli pracowali w danej firmie przez wiele lat, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy ze względu na brak kwalifikacji – w tym celu pracodawca powinien zapewnić zwalnianym pracowników możliwość przekwalifikowania, chociażby poprzez wsparcie w przygotowaniu i organizacji szkoleń.

Ważnym aspektem zwolnień grupowych jest także informowanie pracowników o nowoczesnych metodach aktywnego poszukiwania pracy. Osoby z długim stażem, które dawno nie miały do czynienia z rekrut erami, nawet jeśli są dobrymi specjalistami mogę mieć problem ze znalezieniem odpowiedniej oferty, umiejętnym pokazaniu swoich umiejętności czy zaprezentowaniu wiedzy przed rekruterem. W ramach programów zwolnień monitorowanych mogą się więc odbywać szkolenia zarówno z zakresu autoprezentacji, jak również tworzenia dokumentów aplikacyjnych, czy opanowywania stresu i asertywności.

Kto finansuje program zwolnień grupowych? Sponsorem w tym wypadku może być zarówno sam pracodawca, jak również pracodawca współpracujący z odpowiednimi jednostkami administracji publicznej. Ponadto program może być także finansowany na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

Korzyści nie tylko dla pracownika

Nieprzecenioną wartością wdrażania programu zwolnień monitorowanych, z punktu widzenia pracodawcy jest przede wszystkim zachowanie dobrych relacji z odchodzącymi, ale również i obecnymi pracownikami. Fakt, w jaki sposób pracodawca zakończył z nimi współpracę, czy pomógł im w znalezieniu nowej pracy, zabezpieczył w jakikolwiek sposób finansowo czy edukacyjnie, wpłynie na postrzeganie firmy przez otoczenie. Zachowywanie dobrych relacji z pracownikami to podstawa budowania PR firmy. Natomiast przedsiębiorstwo, które budzi zaufanie z pewnością ma znaczni stabilniejsza pozycję na rynku niż to, które pracowników nie szanuje. Dobre relacje ważne są w każdym aspekcie, nawet tym związanym z redukcją etatów. Sztuką jest bowiem robić to… z klasą.

Informacje na temat świadczeń z urzędu pracy, podstawowych praw pracownika i pracodawcy są dostępne pod numerem telefonu infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii: 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)