PepsiCo orzeźwia Wisłę

Kategorie: 
Tagi: 
PepsiCo orzeźwia Wisłę

Życie wielu europejskich miast takich jak Berlin, Paryż czy Londyn skupia się wokół rzek. Szczególnie w okresie letnim nad wodą odbywają się liczne imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne. Brzegi rzek przyciągają mieszkańców miast, którzy chętnie spędzają wolne chwile nad wodą spacerując, jeżdżąc na rowerach, słuchając muzyki
lub spotykając się ze znajomymi. Na taką możliwość czekają również warszawiacy.

 

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. - Wisła od zawsze miała duży wpływ na życie i rozwój Warszawy. Początkowo stanowiła ważny szlak transportowy, później rozwinęła się na niej żegluga osobowa. Rzeka zyskała wówczas na znaczeniu jako idealne miejsce rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców stolicy. Czasem rozkwitu życia nad Wisłą był okres międzywojenny. Wśród warszawiaków szczególnym powodzeniem cieszyły się letnie rejsy wycieczkowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, liczne plaże oraz możliwość kąpieli.
W tym czasie w Warszawie działało dziesiątki klubów wioślarskich i przystani. Również po II Wojnie Światowej brzegi Wisły zapełniały się tysiącami mieszkańców miasta.
Niestety silne zanieczyszczenie wód rzeki oraz wieloletnie zaniedbania związane z infrastrukturą rzeczną i brzegową spowodowały stopniowy zanik żeglugi na Wiśle oraz zniechęciły warszawiaków do spędzania wolnego czasu nad rzeką.

 

Obecnie podejmowanych jest coraz więcej działań zmierzających do przywrócenia Wisły warszawiakom. Przyczynia się do tego rosnąca świadomość ekologiczna wśród mieszkańców Warszawy. Dzięki budowie nowych i usprawnieniu istniejących oczyszczalni ścieków stopniowo poprawia się jakość wody w rzece. Miasto oraz organizacje
pozarządowe realizują inicjatywy związane z zagospodarowaniem brzegów Wisły pod kątem kwestii ekologicznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. W okresie letnim działają plaże miejskie, odradza się również żegluga rzeczna. Koncepcja zagospodarowania
brzegów rzeki zakłada, że jej lewy brzeg będzie przeznaczony na inicjatywy kulturalne oraz wypoczynek warszawiaków i turystów, prawy brzeg natomiast pozostanie nienaruszony, a jego walorem będzie naturalna i dzika przyroda niespotykana w innych europejskich miastach, w których brzegi rzek są w większości wybetonowane.

 

Zarówno tempo jak i skala zmian jakie zachodzą na lewym brzegu Wisły nie są obecnie w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców stolicy. Przy okazji dużych wydarzeń organizowanych kilka razy do roku nad Wisłą, na jej brzegi przybywają tysiące ludzi. Mieszkańcy Warszawy oczekują bezpiecznego i przyjaznego dla całych rodzin miejsca
na rzeką, w którym będą mogli spędzić aktywnie wolny czas.

 

 

Szansą na powtórne ożywienie lewego brzegu Wisły i zapewnienie warszawiakom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu jest stworzenie z inicjatywy firmy PepsiCo „Portu Wisła”. Będzie to plenerowe miasteczko zaprojektowane z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych, które już pod koniec kwietnia zacznie funkcjonować w pobliżu Cypla Czerniakowskiego. Ideą przyświecającą organizatorom jest wzbogacenie infrastruktury wodnej oraz sportowo-rekreacyjnej miejsca kluczowego dla mieszkańców miasta. W Porcie będą się odbywać cykliczne wydarzenia kulturalne, zajęcia edukacyjne, zawody sportowe połączone z szeroko pojętą rozrywką.

 

„Dotychczas nad Wisłą brakowało miejsca, w którym bezpiecznie i w rodzinnej atmosferze można spędzić czas wolny. Stąd decyzja o uruchomieniu w tym kluczowym punkcie miasta obiektu, który będzie łączył zabawę z nauką. Idea Portu Wisła ściśle wpisuje się w realizowany na całym świecie przez firmę PepsiCo projekt „Pepsi Refresh”, który polega między innymi na ożywianiu miejsc szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności. Jesteśmy przekonani, że Port Wisła i jego atrakcje przypadną do gustu warszawiakom” - mówi Marek Kołtonik, Marketing Manager, PepsiCo.