Szukaj dostawców w Internecie

Kategorie: 
Szukaj dostawców w Internecie

Już od marca działa Panorama Outsourcingu, czyli portal zrzeszający dostawców BPO. Platforma pozwala na szereg działań, poczynając od zbadania potrzeb przez poszukiwanie dostawców, składanie ofert aż po wdrożenie procesu outsourcingu.

Platforma Outsourcingu jest dostępna z poziomu komputerów posiadających dostęp do Internetu pod adresem www.panoramaoutsourcingu.pl. Portal podzielony jest na część ogólnodostępną i zarezerwowaną tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W pierwszej części przedsiębiorstwa mogą m.in. odbyć szkolenie w formie e-learningu z Akademii Outsourcingu. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy przedsiębiorców i przygotowanie ich do korzystania z mechanizmu outsourcingu jaki oferuje Platforma. Dodatkowo ogólnodostępne są dwie gry decyzyjne, które pozwolą w sposób praktyczny sprawdzić wiedzę teoretyczną dostarczoną przez e-kurs.

Kolejne moduły Platformy można zgłębiać po zarejestrowaniu. Firmy mają wtedy możliwość przeprowadzenia analizy potrzeb w zakresie outsourcingu za pomocą formularza. Na tej podstawie system określa obszary działalności firmy, których outsourcowanie powinno przełożyć się na efekty ekonomiczne. Kolejnym krokiem jest określenie szczegółowej analizy wskazanych obszarów i określenie poziomu opłacalności outsourcingu. - Rejestracja umożliwia stworzenie pełnego profilu firmy, do którego można wielokrotnie wracać, który można na bieżąco uaktualniać. Dzięki temu przedsiębiorstwa budują swoją własną, zindywidualizowaną Platformę Outsourcingu. Nie muszą za każdym razem wprowadzać tych samych danych, tylko korzystać z przygotowanych już ustawień, zapisać przygotowane dla nich analizy itd. - mówi Jarosław Fedisz, Kierownik Projektu PO.

Platforma nie poprzestaje na ocenie własnych potrzeb, umożliwia również stworzenie zapytania ofertowego on-line, wybór firmy-dostawcy usług i ocenę jej pracy po skończonym projekcie. Platforma pozwala na dokonanie analizy finansowej badającej opłacalność wdrożenia procesu outsourcingu, dzięki czemu firmy zmniejszą ryzyko związane z wyjęciem funkcji na zewnątrz firmy. Dodatkowo PO oferuje mechanizm lojalnościowy umożliwiający zbieranie punktów przez najbardziej aktywne firmy i wymiany ich na kupony rabatowe. - Platforma ma przeprowadzić każdą firmę przez proces outsourcingu od początku do końca. Zastosowane mechanizmy umożliwiają określenie czasu realizacji, kosztów, ryzyka aż po wskazanie niezbędnych zasobów osobowych, monitoring ewentualnych zagrożeń czy ustalenie punktów krytycznych. Na Platformie prowadzimy każdą firmę „za rękę” od początku do końca – tłumaczy Fedisz.

Panorama Outsourcingu ma na celu zintegrowanie rynku w jednym miejscu, tak, aby firmy świadczące usługi BPO uzyskały miejsce sprzedaży i promocji a firmy poszukujące takich rozwiązań mogły w jasny i przejrzysty sposób wyszukać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Portal daje również szereg możliwości dotarcia do potencjalnych klientów firmom świadczącym usługi biznesowe, zaczynając od najprostszych form reklamowych takich jak baza mailingowa, a kończąc na udziale w przetargach. - Największym ograniczeniem dla rozwoju BPO w Polsce jest duża ostrożność oraz brak zaufania do zewnętrznych firm – mówi Fedisz, Kierownik Projektu PO. - Głównym celem było dla nas ułatwienie MSP wdrożenie usług BPO, które charakteryzowałby się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Platforma pozwala w prosty sposób zweryfikować dostawcę i porównać jego ofertę z konkurencją – dodaje Fedisz.

Projekt został zrealizowany przez firmę Panorama Outsourcingu z wykorzystaniem środków unijnych przyznanych w ramach działania 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.