UNIT4 TETA wdroży system HR w Katowickich Wodociągach S.A.

Artykuły o firmie: 
Kategorie: 

Oferta UNIT4 TETA została wybrana w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie wewnętrznego regulaminu Spółki. Katowickie Wodociągi podjęły decyzję o kompleksowym wdrożeniu systemu informatycznego TETA Personel wraz z dostępem do wybranych funkcji przez platformę webową TETA Galactica.

Zakres wdrożenia obejmie wszystkie kluczowe obszary zarządzania personelem: kadry i płace, organizacja, umowy cywilnoprawne, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zarządzanie czasem pracy, szkolenia, bhp. Dodatkowo pracownicy spółki będą mogli zarządzać online, z poziomu przeglądarki internatowej, profilem pracowniczym, czasem pracy, urlopami i delegacjami.

Na potrzeby Katowickich Wodociągów S.A. zostanie zmodyfikowana funkcjonalność tworzenia grafików dyżurów.

UNIT4 TETA posiada doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania w przedsiębiorstwach branży wodociągowej. System TETA Personel został z powodzeniem wdrożony m.in. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.