Wybrane gospodarstwa OSM Piątnica z certyfikatem rolnictwa ekologicznego

Kategorie: 
Wybrane gospodarstwa OSM Piątnica z certyfikatem rolnictwa ekologicznego

33 dostawców OSM Piątnica otrzymało certyfikat rolnictwa ekologicznego. Jest to efekt rozpoczętego przed trzema laty procesu uzyskiwania certyfikatów w oparciu o autorski program OSM Piątnica w zakresie produkcji mleka ekologicznego.

 

Głównym wyróżnikiem gospodarstw ekologicznych jest to, że podczas upraw i hodowli nie stosuje się sztucznych środków ochrony roślin. Zwierzętom zapewnia się tzw. dobrostan, czyli odpowiedni komfort bytowania – mają swobodę ruchu w budynkach i na wybiegach, a latem stały dostęp do pastwiska. Ich żywienie w lecie oparte jest na paszach soczystych, czyli zielonkach i trawie pastwiskowej, a zimą karmione są sianem i sianokiszonkami z traw pozyskanych wyłącznie z własnego gospodarstwa. Metody te przekładają się na jakość produktu, który jest bogatszy w korzystne dla zdrowia składniki oraz pozbawiony wszelkich substancji, które są całkowicie zakazane w chowie ekologicznym, zwłaszcza sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin.

 

W 2012 roku do programu wytypowano 33 gospodarstwa, które przez dwa lata przechodziły proces transformacji z gospodarstw konwencjonalnych w ekologiczne. Czas ten pozwolił na całkowity rozkład pozostałości stosowanych uprzednio środków agrochemicznych. W tym okresie gospodarstwa poddawane były systematycznej kontroli przez niezależną upoważnioną jednostkę certyfikującą – wyjaśnia szczegóły procesu Jerzy Kulikowski, Kierownik skupu OSM Piątnica.

 

Kontrole dotyczyły sposobu i zgodności produkcji gospodarstwa rolnego z ekologicznymi metodami produkcji. Kontrolerzy jednostki certyfikującej sprawdzali pola, budynki oraz dokumentację dotyczącą produkcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz jednostka certyfikująca pozytywnie oceniła gospodarstwa OSM Piątnica. Ostatnie kontrole przeprowadzono w kwietniu 2015 roku i zakończyły się one przyznaniem gospodarstwom OSM Piątnica certyfikatów rolnictwa ekologicznego. Równocześnie certyfikat w zakresie produkcji mleka ekologicznego uzyskał Zakład Produkcyjny OSM Piątnica w Ostrołęce.